מרכז רפואי תל אביב - "אכילוב"

מהנדס יועץ ציפוי ושיקום של מנחת מטוסים - מרכז רפואי תל אביב "אכילוב"