בית פרטי - תל אביב שכונת בצרון

מהנדס מתכנן ומלווה בפיקוח עליון פרויקט- פרויקט "צמרות מרינה" 

טיפול ואיטום נגד קורוזיה