פרויקט הבריגדה הרצליה

מהנדס מתכנן ומלווה בפיקוח עליון פרויקט שלושה בניינים הכוללים חניון תת קרקעי ומאגר מים

הבריגדה היהודית - הרצליה