רחבת אילן 12, גבעת שמואל

מהנדס מתכנן ומלווה בפיקוח עליון פרויקט שיקום בית מגורים 7 קומות

40 דירות ברח' רחבת אילן 12- גבעת שמואל