רמת גן - פרויקט שועלי שמשון

 

מהנדס מתכנן ומלווה בפיקוח עליון פרויקט שועלי שמשון - תמ"א